Головна перевага ОСББ – співвласники самостійно:

group 1

Вирішують, що необхідно робити в їхньому будинку

eye 1

Контролюють виконання робіт

calculator (1) 1

Визначають бюджет робіт

money (5) 1

Контролюють збір та витрати спільних коштів

group 1

Вирішують, що необхідно робити в їхньому будинку

money (5) 1

Контролюють збір та витрати спільних коштів

eye 1

Контролюють виконання робіт

calculator (1) 1

Визначають бюджет робіт

Як створити ОСББ у своєму будинку?

Ініціативна група складається щонайменше з трьох співвласників багатоквартирного будинку (власників квартир чи нежитлових приміщень у ньому).

Ініціативна група:

 • Ellipse 44
  Забезпечує підготовку скликання і проведення установчих зборів

Бажано:

 • Ellipse 44
  Веде протоколи засідань (перший із протоколів підтверджує саме створення групи)
 • Ellipse 44
  Повідомляє міському голові про створення ініціативної групи та просить сприяти роботі.
exclamation-mark 1

Представники співвласників, наймачі та орендарі членами ініціативної групи бути не можуть.

На цьому етапі інінціативна група складає списки співвласників багатоквартирного будинку, ознайомлюється з технічною документацією будівлі тощо.

Інформацію про приналежність квартир та нежитлових приміщень можна отримати:

 • Ellipse 44
  у самих власників;
 • Ellipse 44
  в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
 • Ellipse 44
  у Бюро технічної інвентаризації.

Водночас ініціативна група проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників.

exclamation-mark 1

Що більше доступної інформації про ОСББ отримають ваші сусіди, то легше вам буде з ними працювати, домовлятися, ухвалювати спільні рішення

Статут є установчим документом юридичної особи( у даному випадку - вашого ОСББ), відповідно до вимог Цивільного кодексу та інших нормативно-правових актів. Він має відповідати Типовому статуту ОСББ(затвердженому наказом Держжитлокомунгоспу №141 від 27.07.2003 у редакції наказу Мінрегіону №238 від 23.09.2015), але може містити інші відомості, відмінні від положень Типового статуту.

exclamation-mark 1

У вашому статуті ви можете по-своєму (відмінно від Типового статуту) визначити принцип розподілу голосів на загальних зборах: наприклад, за принципом ”один власник-один голос”, а не пропорційно до площ, як передбачає Типовий статут.

У статуті ОСББ зазначається інформація про:

 • Ellipse 44
  статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • Ellipse 44
  джерела фінансування, порядок використання майна та коштів ОСББ;
 • Ellipse 44
  права та обов’язки співвласників;
 • Ellipse 44
  відповідальність за порушення статуту об’єднання та рішень стутутних органів;
 • Ellipse 44
  порядок внесення змін до статуту об’єднання;
 • Ellipse 44
  підстави та порядок ліквідації, реорганізації(злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим тощо.

Ініціативна група скликає установчі збори ОСББ не менше, ніж за 14 днів до запланованої дати їхнього проведення. Перш, ніж вони відбудуться, ініціативна група має підготувати:

 • Ellipse 44
  проєкт статуту ОСББ;
 • Ellipse 44
  список співвласників;
 • Ellipse 44
  пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії;
 • Ellipse 44
  проєкт протоколу установчих зборів із листками голосування.
exclamation-mark 1

Про проведення установчих зборів усі власники мають бути оповіщені ПИСЬМОВО. Повідомлення вручають під розписку особисто або поштою, рекомендованим листом на адресу квартири чи нежитлового приміщення. Крім того, треба розклеїти відповідне оголошення на під’їздах. Повідомлення містить інформацію про ініціатора скликання зборів, місце та час проведення, проєкт порядку денного.

Рішення про створення ОСББ приймається на установчих зборах. Установчі збори веде голова зборів, якого обирають більшістю голосів присутніх.

Участь у голосуванні (відбувається поіменно) беруть власники житлових та нежитлових приміщень у будинку (їхні уповноважені особи), присутні на зборах.

Кожен власник на установчих зборах має кількість голосів, пропорційну площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення фіксують особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ( “за” чи “проти”). Рішення вважають прийнятим, якщо воно отримує підтримку більше 50% загальної кількості голосів співвласників.

Якщо на зборах не отримано більшості голосів “за” чи “проти” запропонованого рішення, протягом 15 днів додатково проводиться письмове опитування серед власників, які не брали участі в установчих зборах.

Результатом проведення установчих зборів має стати:

 • Ellipse 44
  прийняття рішення про створення об’єднання;
 • Ellipse 44
  затвердження статуту;
 • Ellipse 44
  обрання правління та ревізійної комісії;
 • Ellipse 44
  обрання повноважної особи для подання документів на реєстрацію.

Після того, як рішення про створення ОСББ ухвалене, оформлюється протокол установчих зборів, готуються примірники статуту та інші необхідні для державної реєстрації документи у відповідності до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

Реєстрація проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

exclamation-mark 1

Зверніть увагу! Із січня 2016 року державну реєстрацію юридичних осіб ( і в тому числі ОСББ) можуть здійснювати також нотаріуси.

ОСББ вважається створеним з моменту державної реєстрації об’єднання. Після реєстрації ОСББ має отримати печатку та відкрити рахунок у банку.

exclamation-mark 1

Заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій можна подати як одночасно з поданням документів на реєстрацію ОСББ, так і після реєстрації.

Будинок вважається таким, що перебуває в управлінні ОСББ, з моменту створення останнього.

Жодних додаткових дій (як-от “приймати на баланс) вчиняти не треба. При цьому колишній балансоутримувач чи особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ, протягом 3 місяців після державної реєстрації ОСББ зобов’язані передати об’єднанню примірник технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документ, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнятий в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.

Якщо така документація відсутня, колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку чи особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Створюючи ОСББ, варто пам’ятати:

 • Ellipse 44
  ОСББ - це добровільне утворення.
 • Ellipse 44
  У будинку не може бути створено більше одного ОСББ, але одне ОСББ на кілька будинків - може створюватися.
 • Ellipse 44
  У новобудовах ОСББ можна створити лише після реєстрації права власності на понад 50% квартир і нежитлових приміщень.
 • Ellipse 44
  Квартири, нежитлові приміщення та спільне майно в будинку не стають власністю ОСББ як юридичної особи, а лишаються власністю співвласників багатоквартирного будинку.

  Форма зворотнього зв’язку

  За консультацією та додатковою інформацією звертайтесь до фахівця з питань ОСББ та енергозбереження